Home

In de pedagogische relatie staat de kwaliteit van het contact centraal. Contact is de verbinding die nodig is om tactvol te kunnen handelen. Daarbij gaat het niet alleen om het contact met het kind, maar ook om het 'in contact zijn met jezelf' als voorwaarde om beschikbaar te zijn voor de ander. Lees meer