Zo werken wij

De medewerkers van CPC:

 • hebben veel vak- en ervaringskennis
 • kunnen goed luisteren en doorvragen
 • zijn niet bang zijn om te confronteren
 • kunnen goed met weerstand omgaan
 • kunnen mensen enthousiast en blij maken
 • kunnen mensen in contact brengen met zichzelf en anderen

In de trajecten wordt van iedere deelnemer gevraagd:

 • om eerlijk, open en respectvol naar zichzelf en anderen te kijken
 • aan de slag te gaan met persoonlijke leervragen
 • de ‘plek der moeite’ te betreden en deze te onderzoeken
 • verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leerproces
 • namens zichzelf te spreken

CPC baseert zich op de ‘grote theorieën’:

 1. Hechtingstheorie (Riksen-Walraven): verbonden relaties.
 2. Attributietheorie (Weiner & Dweck): toeschrijven succes en falen.
 3. Zelf Determinatie Theorie (Deci & Ryan): motivatie / psychologische basisbehoeften.
 4. Perspectief nemen (Laevers): verplaatsen in de ander.

CPC hanteert als ‘werkmodel’ Theorie U van Scharmer.

Onze uitgangspunten zijn:

 • Als we samenwerken zijn we partners en is iedereen verantwoordelijk voor een goede opbrengst.
 • Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk verbonden met het leven zelf.
 • We werken vanuit gedeelde waarden, waarbij verbondenheid ons morele kompas is.
 • Goed contact, gaat voor een contract.