Trainingen, trajecten en persoonlijke begeleiding

In de trainingen en trajecten van CPC maken de deelnemers een bewuste persoonlijke ontwikkeling door. De inhoud en vorm sluiten aan bij de ontwikkelingsvragen van de deelnemers. CPC richt zich altijd op het voorkomen en tegengaan van uitval en buitensluiten van mensen. Het doel is een volwaardige participatie van alle deelnemers. Alle trajecten worden procesmatig begeleid: het programma wordt beïnvloed door de deelnemers en hun praktijk.

Algemene voorwaarden cursus incompany CPC

CRKBO