Lezingen en Masterclasses

Lezingen:

Marcel van Herpen houdt enthousiaste interactieve (inter)nationale lezingen. Vanuit zijn brede kennis en praktijkervaringen weet hij zalen te boeien. Hij sprak al op veel bijzondere conferenties: op nationale onderwijscongressen, schoolbesturen maar ook voor belangenverenigingen en congressen voor specialisten. Ook sprak hij op Spaanse universiteiten en bijvoorbeeld in Zweden, India, op de Antillen, op het tweejaarlijkse congres voor Zuid en Midden Amerika en de IB conferentie voor Afrika, Midden Oosten en Europa. Al zo’n 175.000 mensen hoorden zijn inleidingen!
In 2013 hield hij een TED-talk (in het Engels): http://www.youtube.com/watch?v=zZGNrrCkozQ
In 2017 hield hij een TED-talk (in het Nederlands): https://www.youtube.com/watch?v=qLdIxtyhtWs
Marcel maakte een introductiefilmpje voor coaches https://www.youtube.com/watch?v=8p611BGl8Y4

Lezingen die Marcel verzorgt:

  • Verbondenheid als antwoord op uitval en buitensluiten
  • ‘Ik, de leraar’ & ‘Wij, de leraar’
  • Van pedagogisch oplaadpunt tot pedagogisch netwerk
  • Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen

Voor info: info@marcelvanherpen.nl

SIMONE-MARKSimone Mark houdt boeiende interactieve lezingen. Haar brede kennis van onderwijs en opvoeding, weet ze te verbinden aan praktijkervaringen. Simone spreekt over pedagogisch contact: verbondenheid tussen opvoeder en jeugdige.

De lezing over Fysiek Contact heeft als doel een pleidooi te houden voor de normalisering van de pedagogische aanraking, omdat deze noodzakelijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Context: Mag je een kind nog op schoot nemen? Hoe haal je vechtende kinderen uit elkaar? Mag je een verdrietig meisje een troostende arm bieden? Fysiek contact in de professionele, pedagogische relatie is een verkrampt thema. De moraal van de afgelopen decennia, maar ook excessen zoals die uit 2010 met zwemleraar Benno L. en pedagogisch medewerker Robert M., hebben ertoe geleid dat het aanraken van kinderen en jongeren in een professionele context in een taboesfeer terecht zijn gekomen. In deze lezing reik ik handvatten aan om je pedagogische intenties te legitimeren en bewuste keuzes te kunnen maken voor goed (fysiek) contact.

De lezing over contact en de persoonlijkheid van de leraar heeft als doel leraren terug te brengen naar hun oorspronkelijk inspiratie vanuit de gedachte dat pedagogisch vakmanschap voortkomt uit de identiteit en integriteit van de leraar. Veel leraren lopen het risico uit contact te raken met zichzelf én dus met hun leerlingen doordat zij druk ervaren vanuit hun omgeving: eisen van de inspectie, ouders, de politiek, etc.

In de pedagogische relatie staat de kwaliteit van het contact centraal, waarbij tactvol handelen van de opvoeder geboden is. Contact kan gezien worden als de verbinding die nodig is om tactvol te kunnen handelen. Daarbij gaat het niet alleen om het contact met het kind, maar ook om het ‘in contact zijn met jezelf’ als voorwaarde om beschikbaar te zijn voor de ander.

Ik heb deze lezingen voor PO, VO, MBO en HBO gedaan. Met veel goede reacties. Mijn referenties staan op deze website. Daar vind je ook de video’s van mijn lezingen, colleges en masterclasses.

Voor info: info@simonemark.nl

ROLAND-SCHUTRoland Schut geeft enthousiaste, inspirerende lezingen.
1. Opvoeden doen we samen

Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een constructieve samenwerking tussen school en ouders heeft een positieve invloed op de werkhouding, het sociaal-emotioneel functioneren en de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen. Het bevordert een veilig klimaat binnen de school en stimuleert het werkplezier bij de professionals. Een goede samenwerking tussen school en ouders zou dus vanzelfsprekend moeten zijn.

De basis voor een optimale samenwerking is om elkaar als gelijkwaardige partners met een gemeenschappelijk doel te beschouwen. De betrokkenheid is hierbij wederzijds. Vertrouwen van ouders en school in elkaar en in het kind, leidt tot vertrouwen van het kind in zichzelf en in de toekomst.

2. De leraar bemoedigt

Een bemoedigende pedagogiek is het uitgangspunt in de dagelijkse interactie met je leerlingen. Bemoedigen betekent focussen op wat goed gaat, leerlingen in hun kracht zetten, vertrouwen geven en in zichzelf laten geloven.

Het is van essentieel belang dat alle kinderen vanuit een positief én reëel zelfbeeld hun eigen talenten kunnen ontdekken en verder kunnen ontwikkelen.

Het is de basis voor een optimale ontwikkeling en een gelukkig en succesvol leven. Succesvol in de betekenis van autonome keuzes maken, waar je verantwoordelijkheid voor neemt. Kinderen moeten leren zien wat ze kunnen. Leraren moeten hen laten zien wat ze nog kunnen leren.

Voor info: r.schut@hotmail.com

Masterclasses:

Alle medewerkers van het CPC geven masterclasses waarin ze met de deelnemers op zoek gaan naar mogelijkheden die voor onmogelijk werden gehouden. De masterclasses bieden nieuwe perspectieven in pedagogische situaties die als lastig ervaren worden.

Masterclasses die worden verzorgd:

  • Pedagogisch Contact (Van Herpen, Mark, Schut)
  • Coachen in Contact (Van Herpen, Mark en Schut)
  • Lesgeven doe je met je lichaam (Mark)

Voor info: info@simonemark.nl